Rökmaskiner för räddningsutbildning och industriellt bruk
Användartips

Vid daglig användning

 • Läs bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk.
 • Värm maskinen till maxtemperatur innan den börjar användas. Det ger optimal rökgivning.
 • Använd endast Trainer Rökvätska.
 • Späd aldrig ut rökvätskan med vatten.
 • Täck inte över ventilationsgaller. Då kan värmesäkringen lösa ut.
 • Efter grundfyllning, använd maskinens timer-funktion vilket ger jämnast rökproduktion. T.ex 60 sek rök, 30 sek paus.

Om olika rökvätskor

 • Trainer rökvätska är bland de renaste på marknaden och skall användas i rökmaskiner avsedda för glykol-/vattenbaserad rökvätska. Den passar utmärkt i de flesta fabrikat av rökmaskiner. Fråga oss om du är osäker.
 • Använd Trainer Medium till övning i normaltempererade utrymmen. Använd Trainer Heavy till uppvärmda och råa utrymmen samt till ledningsinventering.
 • Använd inte rökvätskor av lågpriskvalitet - de innehåller ofta dietylenglykol (framkallar hjärtstillestånd) samt kranvatten (kalkar igen maskinens värmeblock).
 • Färgad rökvätska är parfymerad för att dölja skadligt innehåll. Skall ej användas.
 • Skaka om rökvätskedunken om den har stått länge. Glykolen sjunker till botten och ger då "blöt" rök.
 • Luktar rökvätskan fränt - ta den till återvinningsstationen. Hållbarhet för rökvätska är ca 2 år.
 • Värmeblocket sätts garanterat igen om orena rökvätskor, vatten, skumvätska eller andra vätskor ej avsedda för maskinen används. Rökvätskan får aldrig spädas ut med vatten. Reparationen blir kostsam och omfattas inte av fabriksgaranti.

Förläng maskinens livslängd

 • Torka ren maskinen efter användning.
 • Transportera maskinen i transportlåda/flightcase (finns som tillbehör).
 • Använd endast Trainer Rökvätska.
 • Späd aldrig ut rökvätskan med vatten.
 • Använd rengörings-/lagringsvätska Martin Pro-Clean & Storage Fluid regelbundet (1 gång per månad) eller om maskinen inte skall användas på länge. Kör maskinen ca 15 minuter med rengöringsvätska och kör den sedan helt dom efteråt så pumpen går tom.
 • Lämna in maskinen till oss på service, gärna minst en gång per år om den används regelbundet.

Vid användning av rörsystem och fläkt

 • Se till att det finns en luftspalt på minst 100 mm mellan rökmaskinens rökutlopp och inloppet till röret.
 • Vid användning av slangadapter och rökslang blir spalten automatiskt.
 • Använd en radialfläkt av EX-typ där motorn inte kommer i kontakt med röken. Lindningarna i fläktmotorn tål inte glykolen i rökvätskan. En kanalfläkt håller bara en kort begränsad tid.
 • Led in röken i överkant av container om den är uppvärmd. Det ger oftast bäst resultat.

Användning i känsliga utrymmen

 • Om maskinen skall användas i känsliga utrymmen kan man innan göra det s.k. kartongtestet. Värm maskinen helt, håll en kartongskiva ca 50 cm från utloppet och kör rök i 20 sek. Kartongen skall nu vara varm men inte blöt. Blir röken blöt, skaka om rökvätskan, kör ur maskinen och prova igen.
 • Använd Trainer Medium rökvätska i normaltempererade utrymmen som kontor, sjukhus, skolor etc.
 • Skaka om rökvätskan om den har stått länge. Glykolen tenderar att sjunka till botten på dunken.
 • Kontakta oss om röken ändå blir blöt. Maskinen kan behöva service.